3. L’estructura de l’organisme realitzada pels cinc moviments

Els cinc moviments universals han conformat el nostre organisme des del seu inici.

En la segona setmana, les cèl·lules del fetus es divideixen en dos grups:

Un primer grup de cèl·lules, denominades epiblast i ectoderma, es col·loquen a dalt, conformen el tub neural i generaran posteriorment el sistema nerviós i la capa més externa de la pell.

Un segon grup, denominades hipoblast i endoderma, se situen a baix, conformen el tub endodèrmic, i generaran posteriorment els òrgans sexuals i les fàscies conjuntives.

En la tercera setmana, apareixen tres grups cel·lulars enmig dels anteriors:

Un tercer grup de cèl·lules, denominades somita mesodèrmica, es mouen cap endavant-darrere i generaran els ossos, músculs i pulmons.

Un quart grup, denominades fulla parietal i aortes dorsal i visceral, es mouen cap als costats i generaran els òrgans digestius i el sistema circulatori.

Un cinquè grup, denominades mesoderma intermedi, es mouen girant i generaran els ronyons i les glàndules sudorípares.

La formació de cada teixit, òrgan i sistema orgànic compta amb la participació dels altres grups cel·lulars, fenomen molt ostensible en la formació del cor.

Després d’originar els diferents teixits i òrgans  cada grup cel·lular amb el seu propi moviment, al final de la quarta setmana queda conformat l’embrió. En ell, els cinc moviments han estructurat l’organisme amb cinc parts i cinc cavitats, en el següent ordre:

El moviment vertical situa en la zona del cap-coll i en la seva cavitat cranial, el cervell com a centre del gran sistema nerviós.

El moviment frontal situa en la zona del pit-espatlles i en la seva cavitat pectoral, els pulmons com a centre del gran sistema motor-combustiu.

El moviment lateral situa en la zona mitjana i en la seva cavitat digestiva, els òrgans digestius com a centre del gran sistema assimilo-circulatori.

El moviment rotatori situa en la cintura i en la seva cavitat urinària, els ronyons com a centre del gran sistema eliminatori-reciclador.

El moviment central situa en el maluc i en la seva cavitat pelviana, els òrgans sexuals com a centre del gran sistema sexual-regenerador-conjuntiu.

Aquesta estructura del nostre organisme ha estat denominada per K. Mamine amb les sigles CVP: crani-vèrtebres-pelvis. Els membres, braços-mans i cames-peus, són els seus instruments per a la manipulació dels objectes i per al seu desplaçament.

La CVP és la màxima organització de les diferents associacions cel·lulars del nostre organisme i està regida pels cinc moviments universals.

Els cinc moviments mobilitzen la CVP i els seus membres desplaçant les seves específiques vèrtebres cervicals, dorsals i lumbars, amb cinc moviments.

L’estructura vertebral es converteix en l’eix rector del moviment de l’organisme.