Activitats

Cursos a Centre Seitai

Cursos Seitai

Les activitats que oferim són de formació: inicial, permanent i específica. També es realitza atenció individual i consultes en línia.

Podem realitzar cursos en altres llocs.

Formació inicial o introductoris

Consisteix en la introducció a la cultura Seitai i les pràctiques instintives de katsugen undo, yuki i gyoki. Es pot realitzar individualment, en parelles o en grup.

Formació permanent

Es concreta en reunions setmanals en les quals es comparteixen les pràctiques instintives de katsugen undo, yuki i gyoki i l’observació i comprensió del moviment espontani en la vida quotidiana.

La dinàmica de la sessió és molt activa ja que es combina la pràctica amb un diàleg comunicatiu amb les persones que estan duent a terme l’activitat. El contrast de parers i de l’experiència del moviment espontani ofereix una gran riquesa vivencial.

Formació específica

S’aprofundeix en un tema concret: l’orientació Seitai, la criança, katsugen undo, yuki, gyoki, la música des del moviment espontani… Aquesta formació és la més oberta i es programaran noves formacions en el futur, amb la idea de tenir un centre obert i actiu a noves propostes.

També oferim:

Cursos en altres llocs a proposta dels interessats

Es realitzen cursos de formació inicial o específica en llocs on hi hagi un grup interessat.

Atenció individual

Es realitza amb la pràctica de yuki i l’orientació psíquica, amb la pretensió d’identificar el desig inhibit i acompanyar el seu moviment físic i psíquic bloquejats.

Consulta en línia

Envia la teva consulta a: centroseitai@gmail.com

Recorda que es tracta d’activitats que fomenten el benestar de la persona.

Yuki, una experiencia meravellosa i extraordinària