5. L’acció dels cinc moviments en l’ésser humà

El nostre organisme no és una pasterada d’activitats energètiques, biològiques, psíquiques, cèl·lules, teixits i òrgans. Els seus diferents components i activitats estan totalment intercomunicats, interrelacionats i ben ordenats.

L’observació del moviment espontani, juntament amb moltes de les dades de la ciència occidental i del mil·lenari saber oriental sobre els meridians xinesos, constaten que l’organisme humà està estructurat pels cinc moviments universals i coordinen les seves diferents activitats.

Quan actua el moviment vertical, ens alcem cap amunt des del cap, tibant la sèrie muscular i les vèrtebres verticals, activant el sistema nerviós central i la psique-ment observadora i planificadora.

Quan és el moviment frontal, ens projectem cap endavant des de les espatlles, tibant la sèrie muscular i les vèrtebres frontals, activant el sistema motor-combustiu i la psique-ment eficaç i pragmàtica.

Quan és el moviment lateral, ens inclinem cap als costats des de la zona mitjana, tibant la sèrie muscular i les vèrtebres laterals, activant el sistema assimilo-circulatori i la psique-ment emocional i comunicativa.

Quan espontàniament és el moviment rotatori, ens torcem cap endarrere des de la cintura, tibant la sèrie muscular i les vèrtebres rotatòries, activant el sistema eliminatori-reciclador i la psique-ment competitiva i conclusiva.

Quan espontàniament és el moviment central, ens compactem cap avall-endins des de la pelvis, tibant la sèrie muscular i les vèrtebres centrals, activant el sistema reproductor-conjuntiu i la psique-ment afectiva i absoluta.