6. El desig en el predomini d’alguna de les cinc oseis o taiheki

La nostra manera de reaccionar i interaccionar amb els altres, amb la vida i amb el món és diferent segons la nostra infància, sexe, formació, cultura, treball, país i un llarg etcètera.

Però sota aquestes circumstàncies que ens han tocat viure, està el desig de la vida que es manifesta espontàniament segons l’osei que està activada a cada moment i segons la importància que cada osei adquireix en cadascun de nosaltres.

Haruchika Noguchi va revelar que aquesta combinació irrepetible de les cinc oseis en més i en menys comporta el predomini d’alguna o algunes d’elles des de la gestació.

Ho va anomenar taiheki: l’hàbit del cos o organisme. Com era usual en el seu temps, el va exposar com a tipologies, el va denominar amb números i amb la direcció de tensió-distensió, reservant els imparells per als extroversius o dinàmica més i els parells per als introversius o dinàmica menys.

Els tipus I i II, a dalt-a baix: el predomini de l’osei vertical.

Sorgeix el desig de pensar ordenadament, objectivar les informacions, planificar els temps i contemplar la globalitat. Percep l’espai general, el temps llunyà i l’alt i baix de l’ona. Morfològicament, el predomini del gran sistema nerviós fa que el cap sigui gran amb la cara com un triangle invertit. L’acció prioritària del moviment vertical promou un coll allargat i alçat cap amunt, membres prims i dits allargats i forts. Camina alçat, tocant el sòl gairebé de puntetes, amb un posat lleuger i elegant.

Els tipus III i IV, esquerra-dreta: el predomini de l’osei lateral.

Sorgeix el desig d’expressar les emocions, el gust o disgust, la comunicació, la companyia i l’amistat. Percep l’espai i el temps indefinits i el timbre o harmònic natural de l’ona. Morfològicament, el predomini del gran sistema assimilo-circulatori produeix un abdomen ampli que sobresurt cap endavant. El cap és petit i està més desenvolupada en el lòbul temporal amb una cara en forma d’ou. L’acció prioritària del moviment lateral fa que l’esquena tingui una gran cifosi en la zona mitjana. Les natges són voluminoses i sense força muscular. Els membres són fins. Hi ha una gran diferència entre el costat esquerre i el dret. Camina balancejant-se cap als costats, amb un posat suau i delicat.

Els tipus V i VI, davant-darrere: el predomini de l’osei frontal.

Sorgeix el desig d’actuar amb eficàcia, dirigir-se a un objectiu-meta, sense obstacles, amb la major rapidesa. Percep l’espai unidireccional, el futur immediat i el ritme o avanç de l’ona. Morfològicament, el predomini del gran sistema motor-combustiu fa que les espatlles siguin grans i fortes i la cavitat pectoral, àmplia. El cap està desenvolupat en el lòbul frontal, amb una cara en forma de quadrat. L’acció prioritària del moviment frontal promou un coll robust i inclinat cap endavant i uns glutis inferiors sobresortits en un maluc petit. Els membres són musculars, allargats, amb ossos i articulacions molt resistents. Camina ràpidament cap endavant, rítmicament, amb un posat atlètic.

Els tipus VII i VIII, rotatori: el predomini de l’osei rotatòria.

Sorgeix el desig de lluitar o defensar-se definint i vigilant el territori al voltant. Percep l’espai i el temps circumdants, la pressió exterior, la grandesa i la intensitat variable de l’ona. Morfològicament, el predomini del gran sistema eliminatori-reciclador fa que la cintura sigui àmplia i forta. El cap està desenvolupat en el lòbul temporal amb un pòmul de la cara més inflat i la boca tendeix a torçar-se. L’acció prioritària del moviment rotatori promou un coll curt i tort. Les articulacions dels membres estan engruixades. Camina girant notablement la cintura, trepitjant fort, amb un port segur.

Els tipus IX i X: el predomini de l’osei central.

Sorgeix el desig d’estimar, de confiar, de contenir-nos i sentir-nos el centre de l’univers. Percep el nucli de l’ésser, la vida i la mort, l’espai i el temps infinits i la intensitat constant o densitat de l’ona. Morfològicament, el predomini del gran sistema reproductor-regenerador- conjuntiu fa que la pelvis sigui sòlida amb els glutis majors sobresortits cap endarrere i que tot sigui compacte, dens i petit. El cap és petit i inflat en la zona del cerebel. L’acció prioritària del moviment central fa que el coll, gros i fort, s’enfonsi cap avall i endins, incrementant la seva lordosi. Els membres són compactes i les mans i els peus, petits. Camina desplaçant-se com si no mogués res i no hi hagués direcció, amb un posat silenciós i abstret.