Cultura Humana

Entenem que els continguts nuclears de la cultura humana son percepcions, un adonar-se o desvetllaments del moviment espontani.demos que los contenidos nucleares de la preciosa cultura humana son percepciones, un darse cuenta o desvelamientos del movimiento es

Quan es repeteixen sense tenir en compte el seu sentit original, es converteixen en artificials construccions mentals; o en models a imitar e instruccions a executar quan es pretèn dominar la naturalesa humana.

Os oferim breus formulacions de la cultura humana (música, art, literatura, filosofia, ciència, religió…) en les quals s’ha captat el moviment espontani de l’Univers, de la vida i de l’ésser humà: