Fonaments de Seitai

En aquest apartat, trobaràs exposats de manera clara i concisa, els fonaments sobre els quals s’assenta la cultura Seitai de la vida/salut en la naturalesa humana, cultura basada en l’observació i el respecte del moviment espontani de la vida que s’expressa en l’ésser humà.

Et conviden a la selva lectura assossegada!