Cultura Humana i Seitai

En aquest apartat, t’oferim continguts nuclears de la cultura humana sobre el moviment espontani, continguts essencials de la cultura seitai de la vida/salut en la naturalesa humana, vivèncias de seitai i videoclips.