El test de les oseis

Lluny de ser una mera descripció de trets, la personalitat altament adaptativa identifica comportaments bàsics que executem en la nostra reacció als estímuls i en la interacció amb el medi.

Ens permet aclarir i comprendre els propis conflictes interns i els que es produeixen en la convivència amb els altres.

Aquests cinc comportaments altament adaptatius són:

Vertical:       Observació-explicació

Frontal:       Dirigir-se a un objectiu-meta

Lateral:        Expressió emocional

Rotatori:      Enfrontament-lluita

Central:       Sexualitat-intimitat

Però resulta que cadascun de nosaltres estem especialitzats espontàniament a executar un o algun d’aquests comportaments, per motius culturals, educacionals i sobretot des del naixement.

El test de la personalitat altament adaptativa és molt fàcil de fer i no porta més de quinze minuts. Està basat en una rigorosa recerca que es pot consultar en l’apartat Recerques i Referències.

No es tracta d’un qüestionari, com sol ser usual en els test de personalitat on es pregunta pels sentiments, pensaments i reaccions. No hi ha preguntes sinó només imatges de pel·lícules que heu de seleccionar sense especificar el motiu.

Quan es finalitza, s’emet un informe en el qual es detalla en quin percentatge s’executa cadascun d’aquests comportaments; les característiques psíquiques i mentals de cadascuna de les dimensions de la personalitat altament adaptativa; la morfologia corporal quan una dimensió és dominant i la seva tendència específica al malestar psíquic i al trastorn físic quan no pot expressar-se.

Posa’t a prova i entra en el test de les oseis! 👇👇👇👇👇

Accediu al test de la personalidad altamente adaptativa