La manifestació de les cinc oseis en l’expressió del rostre

Gràcies al treball pictòric d’Emilio Alonso Wilson, podem visualitzar com les cinc oseis s’expressen en el rostre d’una mateixa persona.

El treball ha estat realitzat mitjançant entrevistes personals amb quatre persones. En cada entrevista, s’ha seleccionat els fotogrames que reflecteixen cadascuna de les cinc oseis en el seu rostre i, sobre la base d’ells, s’ha realitzat el retrat.

Els cinc quadres de cada persona, corresponents a les cinc oseis, van acompanyats d’una descripció del pintor.

Ens convida a què l’espectador pugui contemplar la unitat de la persona mitjançant les micro-expressions del retratat en cadascun dels cinc moviments. Despertar la reflexió de fins a quin punt la persona és alguna cosa més enllà de les seves circumstàncies i s’identifica i expressa en i des de cadascun d’aquests estats.