Publicacions

En aquesta secció comentarem en forma de breus ressenyes els llibres més rellevants sobre Seitai o Moviment Espontani